Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
CfA är en centrumbildning bestående av Lunds universitet genom historiska institutionen, Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona samt den ideella föreningen CfA. Målsättningen är att skapa en institution för forskning, undervisning, arkiv och utställningsverksamhet med syfte att samla, sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia i vid bemärkelse.

Lunds Universitet

För att utveckla verksamheten har ett långsiktigt avtal slutits mellan CfA och Lunds universitet. Avtalet innebär att parterna delar på kostnaden för en professor i arbetarhistoria. Därutöver bekostar universitetet genom historiska institutionen en tjänst som föreståndare vid CfA inklusive delar av den vetenskapliga verksamheten, däribland ett vetenskapligt råd tillsatt av historiska institutionen.

 

Lokaler

 

   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-07-02