Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

Styrelsen för CfA 2017-2018

Marie Nilsen, ordförande, Landskrona Arbetarekommun

Johnny Hultén, kassör, ABF Skåne

Mikael Ottosson, vice ordförande, Arbetshistoriska seminariet

Kerstin Engle,ledamot, Socialdemokraterna i Skåne

Niklas Karlsson, ledamot, Landskrona Arbetarekommun

Lars Berggren, ledamot, Arbetshistoriska seminariet

Marianne Malmqvist, ledamot, Vänsterpartiet Landskrona

Mikael Andersson, ledamot, LO-distriktet i Skåne

Stefan Pettersson, suppleant, SAP Skåne

Bo Rösler, 1:a suppleant, Folkets Hus o Parker sö regionen

Vakant, 2:a suppleant

Hans Wallengren, adjungerad, Arbetshistoriska seminariet

Peter Böök, adjungerad, Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona

 

 

  
 
   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-07-02